Co znamená životní pojištění

Životní pojištění by mělo ochránit rodinu před neočekávanými událostmi a aby se nedostala do tíživé životní situace, ať už následkem úrazu či nemoci. Pojistka by měla být sjednána na hlavního živitele rodiny, který má vyšší příjem. Je potřeba zvážit jaká připojištění by smlouva měla krýt – např. smrt, závažná onemocnění, invaliditu, úraz, pracovní neschopnost z důvodu nemoci či úrazu aj. Jednou smlouvou se dá zajistit celá rodina.

Životní pojištění lze uzavřít buď jako rizikové, kde platíme pouze za rizika, která si sjednáme nebo jako investiční, kde část financí bude zhodnocována. Je na klientově rozhodnutí, jak chce mít pojistku postavenou.

Co je důležité vědět před uzavřením pojistné smlouvy?

1. Čím dříve pojištění uzavřeme, tím lépe. Čím je člověk starší, tím stoupá cena za jednotlivá rizika.

2. Cenu pojistného ovlivňuje i riziková skupina, tj. zaměstnání a také úroveň provozovaného sportu.

3. Prostudovat výluky, které pojišťovny mají, abychom při případném úrazu či nemoci nebyli překvapeni, že nám pojišťovna nebude plnit. Některá pojišťovna může krýt invaliditu z důvodu psychického onemocnění a jiná ne.

4. Vybrat si takovou pojišťovnu, která bude krýt rizika se zdravotními problémy, které máme. I nemocného člověka může pojišťovna přijmout do pojištění, většinou však za přirážku.

5. Při vyplňování zdravotního dotazníku, je potřeba VŽDY uvádět pravdu a vše co by mohlo ovlivnit při případné pojistné události výplatu plnění. Nezapomeňte, že Vaši zdravotní dokumentaci si pojišťovna může vyžádat od lékaře a v případě sdělení nepravdivých údajů či nesdělení vůbec, může odmítnout plnění či smlouvu vypovědět.

6. Jakoukoli změnu, ať už adresu trvalého bydliště, změnu profese či jiné, je potřeba pojišťovně nahlásit.

7. Pojistná událost by měla být nahlášena řádně a se všemi podstatnými náležitostmi, a to z toho důvodu, aby pojišťovna začala plnit co nejdříve.

Co by vás ještě mohlo zajímat


Spoření a investice

Poradíme Vám, jak na ně!

Více

Důchodové spoření

Zajistěte svou budoucnost!

Více

Hypotéky

Realizujte své sny!

Více

Dalších produktů

Objevte všechny naše produkty!

Další
s

Proč si vybrat FEDS?

Vybrat si nás je naprosto jednoduché, protože:

  • Dlouholetá praxe v oboru od roku 1999
  • Profesionální přístup a rady
  • Následný servis smluv
Více o FEDS

Tipy a rady
Novinky

Cestovní pojištění s 50% slevou

Více

Co je linka pomoci řidičům 1224

Více

Hrozba střetu se zvířetem

Více

Co znamená životní pojištění

Více

Asistenční služba u aut

Více